Categories

      Film om Swazi Secrets

All Things Natural

ROOIBOS/BUCHU


Sydafrikas västra kapprovins är hemvist för världens rikaste flora av inhemska växter. Flera av dessa är nu på väg att bli kända världen över, bl a för sina unika oljor som används för såväl hälsoprodukter som till doftämnen.

FYNBOS (afrikaans för ’liten buske’, uttalas fejnbos) är samlingsnamnet för de närmare 9000 arterna som växer på kapprovinsens hedland och savann. Många av arterna fanns illustrerade i europeiska publikationer redan under 15- och 16-hundratalen tack vare de stora upptäcktsresorna under denna period. Ursprungsfolken Bushmän och deras yngre släktingar, Khoisan, hade en aktningsvärd kunskap om växterna och lång erfarenhet av hur de skulle nyttjas, vilket överfördes till de europeiska nybyggarna.

Ett exempel är den utomordentligt intressanta växten BUCHU, som fanns med i Pharmacopean från 1821. Buchu användes t ex som antiseptikum vid urinvägsbesvär.

Idag arbetar några få hängivna farmare och biokemister på att vidareutveckla metoderna för utvinning av de värdefulla oljorna från ett antal Fynbosarter.

Tel 070-6688814, Mail: info@softzone.se
Softzone © 2018